.
หน้าแรก >  ทำเนียบบุคลากรชื่อ :   นายประสิทธิ์ จิจุบาล   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายงาน   ผู้บริหารสถานศึกษา  ภูมิลำเนา   บ้านผักคำภู
ติดต่อเบอร์โทร   086-2306805
E - Mail :  ps_jjb@hotmail.com
ชื่อ :   นางรุ่งนภา โถบำรุง   ตำแหน่ง :   หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน
ฝ่ายงาน   ผู้บริหารห้องสมุดโรงเรียน  ภูมิลำเนา   บ้านผักคำภู
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  rung_222@windowslive.com
ชื่อ :   น.ส.ยุพิน โถคำนาม   ตำแหน่ง :   หัวหน้างานบริการ
ฝ่ายงาน   บริการ  ภูมิลำเนา   บ้านผักคำภู
ติดต่อเบอร์โทร   081 0000123
E - Mail :  jaew_yu@hotmail.com
ชื่อ :   น.ส.รัตนา โถปาสอน   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการ
ฝ่ายงาน   บริการ  ภูมิลำเนา   บ้านผักคำภู
ติดต่อเบอร์โทร   087-5543423
E - Mail :  rat@yahoo.com

แนะนำหนังสือ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 04/05/2013 18:10
  ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 8472 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  2586 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด   ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 384 ครั้ง
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านผักคำภู
  ที่อยู่   โรงเรียนบ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  เบอร์โทรติดต่อ  086-2306805
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย ห้องสมุดโรงเรียนบ้านผักคำภู  ติดต่อผู้ดูแล ps_jjb@hotmail.com
Copyright © 2009   ห้องสมุดโรงเรียนบ้านผักคำภู
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009