เรียน คณะครูโรงเรียนบ้านผักคำภูทุกท่าน
  เรื่อง การสมัครสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนบ้านผักคำภู

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ด้วยห้องสมุดโรงเรียนบ้านผักคำภู จะดำเนินการทำบัตรสมาชิกห้องสมุดโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการจากห้องสมุดโรงเรียนของเรา  ดังนั้นจึงขอให้ท่านส่งข้อมูลและเอกสารที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน ภายใน 20 พฤษภาคม 2556 ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/05/2013 เวลา  : 22:46 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านผักคำภู
โหลด1 : wwwwwwwwwwwwwwwww1.PPT
โหลด2 : wwwwwwwwwwwwwwwww2.PPT

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save